Ojciec Ignacy Posadzy

Ks. Ignacy Posadzy, Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek, urodził się 17 lutego 1898 roku w Szadłowicach, w pobliżu Inowrocławia. Był wychowywany w rodzinie o głębokich tradycjach religijnych i patriotycznych.

W 1917 r. zgłosił się do Seminarium Arcybiskupiego w Poznaniu. Ze względu na toczącą się I wojnę światową studia odbywał w Münster i Fuldzie. Jako student zetknął się z polskimi robotnikami sezonowymi w Niemczech, z ich problemami i opuszczeniem duchowym. Wtedy postanowił, że kiedy zostanie kapłanem, poświęci tym ludziom czas wakacyjny.

Po wojnie wrócił do wolnej Polski. 19 lutego 1921 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wilhelma Kloske w Gnieźnie. Po święceniach był wikariuszem w kolegiacie farnej w Poznaniu. Zasłynął jako dobry kaznodzieja i gorliwy spowiednik. Po 3 latach został prefektem seminarium męskiego, potem żeńskiego.

Od 1922 r. Ksiądz Ignacy swoje kapłańskie wakacje spędzał za granicą, pracując duszpastersko wśród Polonii.W 1929 roku z ramienia kard. Augusta Hlonda odbył podróż do Brazylii, Urugwaju i Argentyny, której celem było poznanie warunków życia  polskich emigrantów. W roku 1932 został zaproszony przez Księdza Prymasa do tworzenia zgromadzenia męskiego, Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, w Potulicach. Był jego długoletnim przełożonym.

Ojciec Ignacy, wierny inspiracjom Kardynała Hlonda, przystąpił w 1958 roku do tworzenia żeńskiego zgromadzenia do pomocy duszpasterskiej księżom Towarzystwa Chrystusowego, pracującym wśród Polonii. Nową wspólnotę zakonną erygował Ksiądz Arcybiskup Antoni Baraniak, Metropolita Poznański, dnia 21 listopada 1959 roku.

Ojciec Ignacy Posadzy zakończył swoją ziemską wędrówkę 17 stycznia 1984 roku w Puszczykowie. Jego ciało spoczywa w kaplicy seminaryjnej Księży Chrystusowców w Poznaniu.

W telegramie kondolencyjnym Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: “Dziękuję Wszechmocnemu Bogu za długie życie i dzieło Człowieka ukształtowanego przez łaskę i Szafarza łaski, (…) Człowieka wiary, kontemplacji i apostolstwa.”

Audycja przygotowana przez TVP3 Poznań na temat procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego. Program został wyemitowany dn. 25.04.2009.