Kalendarium

Kalendarium

17 II 1898 – urodził się w Szadłowicach koło Inowrocławia, jako syn Jakuba i Katarzyny z Pawlaków;

1904 – 1908 – uczęszcza do szkoły elementarnej w Szadłowicach;

1905 – bierze udział w strajku dzieci szkolnych;

1908 – podejmuje naukę w gimnazjum w Inowrocławiu;

II 1917 – uzyskuje świadectwo dojrzałości;

III 1917 – wstępuje do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu;

III 1917 – XI 1918 – przebywa na studiach teologicznych w Münster i Fuldzie;

19 II 1921 – otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa W. Kloskego w Gnieźnie;

1 III 1921 – zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Farze Poznańskiej;

VII 1923 – odwiedza ośrodki polonijne w Saksonii i Bawarii;

II 1924 – nominacja na prefekta Seminarium Nauczycielskiego w Poznaniu;

VII 1924 – pracuje wśród Polaków w Hesji;

VII 1925 – uczestniczy w pielgrzymce do Rzymu;

VIII 1926 – z ramienia Urzędu Emigracyjnego wizytuje ośrodki polonijne w Danii;

VII 1928 – pracuje wśród Polaków w Rumunii;

V – IX 1929 – z polecenia ks. Augusta Kard. Hlonda, Prymasa Polski, przeprowadza wizytację ośrodków polonijnych w Brazylii, Argentynie i Urugwaju;

V 1930 – uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Kartaginie;

VI 1930 – VI 1931 – z polecenia ks. Augusta Kard. Hlonda, Prymasa Polski przeprowadza ponowną wizytację polskich ośrodków emigracyjnych w Brazylii, Argentynie, Urugwaju i Paragwaju;

22 VIII 1931 – ks. August Kard. Hlond, Prymas Polski proponuje współpracę przy zakładaniu nowego Zgromadzenia zakonnego dla duszpasterstwa emigracyjnego;

XII 1931 – II 1932 – zwiedza wzorcowe ośrodki zakonne w Niemczech i Włoszech;

22 VIII 1932 – otrzymuje błogosławieństwo ks. Augusta Kard. Hlonda, Założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na rozpoczęcie nowego dzieła w Potulicach;

23 VIII 1932 – przybywa do Potulic – początek istnienia Towarzystwa Chrystusowego;

15 X 1932 – rozpoczyna nowicjat wraz z innymi nowicjuszami;

16 X 1933 – składa pierwsze śluby zakonne na ręce Założyciela ks. Augusta Kard. Hlonda; zostaje mianowany Przełożonym Naczelnym Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach;

25 III 1935 – składa śluby wieczyste na ręce Założyciela Kard. A. Hlonda;

XII 1936 – bierze udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Manili na Filipinach;

31 X 1937 – otwiera Dom Studiów Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu;

III 1938 – uczestniczy w Kongresie Polaków w Berlinie;

V 1938 – bierze udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie;

20 XI 1938 – wizytuje placówkę Towarzystwa w Estonii;

VI 1939 – uczestniczy w Kongresie Polaków w Nykobiny (Dania);

VII 1939 – odwiedza polskie ośrodki duszpasterskie we Francji;

IX 1939 – jako Przełożony Naczelny zarządza ewakuację Domu Macierzystego w Potulicach;

IV 1940 – 1945 – przebywa w Generalnym Gubernatorstwie skąd kieruje życiem Towarzystwa, wizytuje większe skupiska chrystusowców studiujących prywatnie teologię, organizuje dla nich dni skupienia, rekolekcje, zajmuje się pracą duszpasterską i rekolekcyjną. Inspiruje udział Chrystusowców w organizowaniu duszpasterstwa dla wyjeżdżających na przymusowe roboty do Rzeszy oraz tam przebywających Polaków;

26 V 1945 – przyjeżdża do Poznania;

21 VIII 1945 – Kardynał Założyciel powołuje Tymczasową Radę Naczelną i ks. Ignacy Posadzy powtórnie mianowany Przełożonym Naczelnym;

IX 1946 – otwiera Niższe Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu;

21 X 1948 – obecny przy ostatnich chwilach życia Założyciela ks. Augusta kard. Hlonda;

IX 1949 – przenosi Niższe Seminarium Towarzystwa Chrystusowego z Poznania do Ziębic;

X 1949 – otwiera Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu;

1951 – zwołuje I Kapitułę Generalną, na której zostaje wybrany przełożonym generalnym. Kapituła Generalna nadaje mu tytuł Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego;

1956 – otwiera się możliwość wyjazdu za granicę, w związku z tym od roku 1957 O. Posadzy wysyła księży do pracy w Brazylii, Francji, Austrii, Niemczech i USA;

1957 – II Kapituła Generalna wybiera ponownie ks. Posadzego Przełożonym Generalnym;
– wizytuje ośrodki polonijne we Francji, Niemczech i Włoszech;

1958 – zakłada Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla;

1963 – III Kapituła Generalna wybiera ponownie ks. Posadzego Przełożonym Generalnym. Do tej pory wysłał 42 księży do pracy wśród emigrantów polskich;

1964 – zostaje członkiem Komisji Episkopatu ds. duszpasterstwa polonijnego;

1968 – rezygnuje z funkcji Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego;

17 I 1984 – umiera w Puszczykowie koło Poznania.