Formacja

Formacja osoby powołanej jest ksztaltowaniem jej na wzór Chrystusa w Duchu Świętym.Przewodnią myślą naszej formacji są słowa Apostoła Narodów: „Aż Chrystus ukształtuje się w was”  (Gal 4,19). Stąd fundamentalną sprawą jest nawiązanie kontaktu z Chrystusem poprzez liturgię, modlitwę oraz zupełne oddanie się Chrystusowi  przez śluby zakonne i posługę apostolską.

Formacja jest procesem ciągłym, składającym się z następujących etapów: przygotowanie do nowicjatu (postulat), nowicjat, okres ślubów czasowych (juniorat) oraz czas ciągłej formacji po profesji wieczystej prowadzącej do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Postulat Jest czasem próby i weryfikacji powołania do naszej rodziny zakonnej.

Nowicjat Rozpoczyna życie zakonne i jest wprowadzeniem w pogłębione i żywe poznanie Chrystusa i Jego Ojca w Duchu Świętym. Jest on zasadniczą formacją zakonną i stanowi fundament życia konsekrowanego.

Juniorat Celem formacji profesek czasowych jest pogłębienie, uzupełnienie i ujednolicenie życia zakonnego. W tym okresie juniorystka powinna zachować jedność zamierzeń i życia, umocnić się w powołaniu i przygotować się do ostatecznego oddania się Bogu przez profesję wieczystą  oraz do odpowiedzialnego udziału w misji Zgromadzenia.

Śluby wieczyste i formacja stała Iść za Chrystusem znaczy być w drodze, dawać żywe i prawdziwe świadctwo o królestwie Bożym na ziemi. Dlatego formacja zakonna nie kończy się z chwilą złożenia profesji wieczystej, lecz trwa przez całe życie.