Wspólnota

Wspólnota

Czym jest wspólnota? Jest miejscem, gdzie może człowiek się rozwijać, przeżywać liturgię, modlić się odpoczywać, doświadczać dramatu własnych słabości jak też i innych osób, tworzyć… Wnosi ona w nasze życie: radość, wdzięczność, wytrwałość w cierpieniu, okazję do wzrostu… Zgromadził nas Bóg, Jego słowo i właśnie ono dyktuje warunki wspólnego życia, wymagając określonego podporządkowania się. Nie ja decyduję z kim kiedy przebywam oraz poprzez które osoby Bóg zechce do mnie przemawiać. Wspólnota zakonna jest zakotwiczona między Słowem Bożym a Eucharystią. Jej początkiem jest Słowo Boże, jej celem Wieczerza. We wspólnocie słowo Boże jest nieustannie spożywane. Wspólnota istnieje dlatego, że świętuje zbawienie, przechodzenie z niewoli do wolności, z życia w grzechu do życia w łasce Bożej.