Rok Życia Konsekrowanego

Rok Życia Konsekrowanego

Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego będzie obchodzony w całym Kościele. Rozpocznie się w I niedzielę Adwentu, 30 listopada, a jego otwarcie będzie poprzedzone czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra w dniu 29 listopada. Natomiast zakończy się 2 lutego 2016 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną przez papieża. W Polsce Rok Życia Konsekrowanego zostanie uroczyście zainaugurowany na Jasnej Górze w I niedzielę Adwentu. Do sanktuarium przyjadą wtedy siostry, bracia i księża zakonni z całej Polski. Wezmą oni udział również w uroczystym Apelu Maryjnym na Jasnej Górze. Natomiast ci, którzy nie będą mogli przyjechać – w duchowej łączności z Rzymem i Jasną Górą rozpoczną ten Rok w swoich wspólnotach. Ważnym wydarzeniem Roku Życia Konsekrowanego będzie sympozjum zaplanowane na 21-23 kwietnia, które podejmie refleksję „wokół drogi, jaką przebyliśmy i drogi ku przyszłości” – mówiła s. Jolanta Olech z konsulty zakonów żeńskich. W tym roku mija bowiem 50 lat od wydania soborowego dekretu „Perfectae caritatis” o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego. Klasztory klauzurowe postanowiły ustanowić „sztafetę modlitwy”. Włączą się w nią poszczególne zakony kontemplacyjne, w wybranej przez siebie formie. Wiele wydarzeń będzie też organizowanych w parafiach i diecezjach – m.in. różne spotkania z osobami konsekrowanymi, pielgrzymki, olimpiada dla młodzieży, okolicznościowe katechezy itp.
Papież Franciszek ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego w związku z 50. rocznicą ogłoszenia dekretu „Perfecta caritatis” Soboru Watykańskiego II (28 października 1965 r.). Podczas zebrania sióstr przełożonych s. dr hab. Agata Mirek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przypomniała, że soborowy dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego spowodował przełom w historii życia konsekrowanego, przyniósł trwającą do dziś postępującą odnowę, a także zapoczątkował głębokie przeobrażenia w samych wspólnotach zakonnych. W duchu tego dekretu zaczęły powstawać również nowe formy życia konsekrowanego.
Wiceprzewodnicząca Konferencji wyższych przełożonych wspomniała, że to właśnie w tym soborowym dekrecie po raz pierwszy użyto sformułowania „życie konsekrowane”. Wskazała też niektóre nowe i symptomatyczne jak na tamte czasy sformułowania. Jedno z nich to stwierdzenie, że „najwyższą regułą przystosowanej do współczesności odnowy życia zakonnego jest Ewangelia i naśladowanie Chrystusa”. Drugie zaś podkreśla, że najważniejszą postawą w życiu zakonnym nie jest własny wysiłek, lecz wiara w miłość, którą Bóg okazał powołanym – mówiła.
O owoce Roku Życia Konsekrowanego przełożeni zakonów żeńskich i męskich modlili się w środę podczas Mszy św. sprawowanej przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Abp Stanisław Gądecki zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo przeradzania się życia zakonnego w życie pracownicze „od godziny do godziny”. Podkreślił, że zakonnicy muszą się odróżniać od pracowników fabryki czy korporacji, wąsko ukierunkowanych na jedno określone zadanie
Przewodniczący KEP radził też, by w sytuacji niżu demograficznego i małej liczby powołań, nie ograniczać się tylko do modlitwy. – Jeśli życie zakonne ma się odrodzić, musi być poddane radykalnej reformie. Nie można bronić przeciętności i „letniego” sposobu życia, które nie odbiega wiele od życia w świecie, życie konsekrowane wiąże się z poświęceniem – podkreślał.
Abp Gądecki zachęcał zakonników do „ekstremalnego życia Ewangelią”, by życie konsekrowane stało się pociągającym przykładem dla młodych. Oni poza radykalizmem, niczego innego nie chcą – stwierdził przewodniczący Episkopatu.
Konferencje wyższych przełożonych zrzeszają przełożonych generalnych i prowincjalnych zakonów i zgromadzeń posługujących w Polsce. Ich spotkania odbywają się dwa razy w roku.