Całym sercem pragniemy odpowiedzieć na zaproszenie Papieża Benedykta XVI, aby w tym roku odkryć na nowo radość wiary i jej życiowe znaczenie na duchowej pustyni tego świata.  Podejmując konkretne inicjatywy chcemy, by był on okazją do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa oraz zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Zatem zapraszamy do skorzystania z następujących propozycji spotkań modlitewnych, wyjazdów, pielgrzymek, aby w taki sposób wyrazić swoje dążenie do osobistego spotkania z Chrystusem oraz do wyznawania wiary w jej pełni, z ufnością i nadzieją. Nasze wszystkie propozycje w tym szczególnym roku będą wiazały się z ponownym odkryciem i studium podstawowych treści wiary.