Praca z dziećmi i młodzieżą

Praca z dziećmi i młodzieżą

Szczególną troską Sióstr Misjonarek są dzieci i młodzież polonijna. Z myślą o ich zbawieniu siostry podejmują trud katechizacji, formacji, rekolekcji oraz spotkań modlitewnych. Prowadząc kierownictwo w polskich szkołach parafialnych siostry dbają o ich profil kulturalno-duchowy organizujac spotkania o charakterze patriotycznym oraz kultywując polskie tradycje przeżywania świąt. Dodatkowa formacja dzieci i młodzieży odbywa się na wielu płaszczyznach codziennego kontaktu przy parafiach oraz poprzez zorganizowaną pracę w grupach parafialnych oraz zespołach muzycznych. Siostry organizują również modlitewne skupienia dla młodzieży, rekolekcje, wyjazdy wakacyjne, spotkania połączone z kursem kulinarnym, kuligiem, wyjazdami na narty czy łyżwy. W domu generalnym odbywają się wakacyjne zjazdy młodzieży polonijnej z różnych krajów świata.