Newark, NJ

Pierwsza placówka na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej powstała w sierpniu 2013 roku. Siostry pracują na dwóch parafiach w Newarku w stanie New Jersey. Siostra Dorota Domin jest dyrektorem Katolickiej Szkoły przy wielonarodowościowej Parafii Św. Franciszka Ksawerego. Siostra Małgorzata Tomalka podejmuje różnorodne obowiązki w polskiej parafii pod wezwaniem św. Kazimierza, która powstała w 1908 roku, aby służyć Polakom mieszkającym w newarskiej dzielnicy Ironbound.

 

ADRES:
243 Abington Ave. Newark, NJ 07107
tel. (973) 732 0707
E-mail: misjonarki_nj@yahoo.com

  ST. FRANCIS XAVIER SCHOOL

594 No. Seventh Street, Newark, NJ
phone: (973) 482 9410     fax. (973) 482 246
E-mail: stfrancisxavier@hotmail.com

ST. CASIMIR’S PARISH
164 Nichols Street, Newark, NJ 07105
phone: (973) 344 2743      fax. (973) 344 8182
www. stcasimirnewark.com

s. Dorota Domin – przełożona
s. Małgorzata Tomalka 

Newark 1Newark 2Newark 3