Polska Misja Miłosierdzia Bożego w Lombard

Placówka sióstr misjonarek w Lombard powstała we wrześniu 2006 roku. Praca sióstr skupia się wokół nowo utworzonej Misji Miłosierdzia Bożego i Prowincji Księży Chrystusowców. Jedna z sióstr prowadzi biuro w Domu Prowincji Księży Chrystusowców oraz udziela lekcji katechezy w Polskiej Szkole Im. Św. Krzyża w Joliet. Dwie siostry pracują przy Misji Miłosierdzia Bożego prowadzac biuro parafialne oraz zakrystię. Siostry są zaangażowane w katechizację dzieci w Polskiej Szkole Sobotniej Im. sw. Faustyny w Lombard, prowadzenie muzycznej scholi dziecięcej oraz Dziewczęcego Ruchu  Czystych Serc.

ADRES:
21 W 380 Hoyle Rd, LOMBARD, IL 60148
tel. /630/812 08 12 – Siostry
tel. /630/ 268 87 66 – Plebania
fax  /630/ 268 87 12 – Plebania

s. Ewa Biniek – przełożona
s. Jadwiga Kokolus
s. Margaret Romanowska

Lombard