Polska Misja Trójcy Świętej w Chicago

4 maja 1988 roku dyrektor Polskiej Misji Duszpasterskiej w Chicago, ks. Władysław Gowin TChr zwrócił się do Zarządu Zgromadzenia z prośbą o przyjazd sióstr misjonarek do pracy w Misji. Zaproszone trzy siostry miały pomóc w prowadzeniu parafii i domu Misji. Domem zakonnym wspólnoty było ostatnie piętro plebanii zamieszkałej przez księży chrystusowców. Jedna z sióstr troszczyła się o kościół, biuro parafialne i prowadzenie domu dla księży. Z czasem potrzebna była siostra organistka oraz siostra, która opiekowałaby się chorymi i samotnymi Polakami. Misjonarki uczyły religii w szkole sobotniej. Obecnie pracują tutaj trzy siostry. Oprócz wymienionych obowiązków, siostry angażują się w prowadzenie grup parafialnych oraz biorą udział we wszelkich inicjatywach duszpasterskich parafii.

ADRES:
1118 North Noble St. CHICAGO, IL 60622 – 4015
tel. /773/ 227 98 26
fax  /773/ 489 59 18 – Plebania

s. Iwona Borońska – Przełożona
s. Gertruda Szymańska
s. Mariola Inda
s. Krystiana Pucik

Trojcowo