Bazylika św. Jacka w Chicago

Duszpasterstwo w parafii św. Jacka prowadzą księża zmartwychwstańcy. Od września 2000 roku do pracy w biurze dojeżdżała jedna siostra misjonarka. Na początku listopada 2001 roku dwie siostry przeprowadziły się do oddzielonej i przygotowanej dla sióstr części konwentu, tworząc w ten sposób kolejną placówkę w Chicago. Głównym obowiązkiem sióstr jest praca w biurze oraz katechizacja dzieci i młodzieży, praca w zakrystii i prowadzenie grup duszpasterskich.

ADRES:
3651 West George St., CHICAGO, IL 60618
tel. /773/ 395 35 20 – Siostry
tel. /773/ 342 36 36 – Plebania
fax  /773/ 342 36 38 – Plebania

s. Magdalena Polak – odpowiedzialna
s. Marta Cichoń
s. Franciszka Keler
s. Klaudia Radzewicz

Trójcowo