O Polonii

O Polonii

Pierwsze wzmianki o Polakach w Ameryce pochodzą z początków XVII wieku, dotyczą osady Jamestown. Do Ameryki docierali również pierwsi emigranci polityczni, nie tworząc jednak zwartych osad. Dopiero emigracja zarobkowa, która rozpoczęła się w połowie XIX wieku, była na tyle liczna, że umożliwiła tworzenie zwartych skupisk w większych miastach oraz tworzenie osad. Pierwszą polską osadą była Panna Maria w Teksasie, założona w roku 1854  przez ks. Leopolda Moczygłębę, który sprowadził tam grupę ok. 800 osób ze Śląska. Emigracja zarobkowa przybrała na sile na końcu XIX wieku i swój punkt kulminacyjny osiągnęła na początku pierwszej wojny światowej. Najostrożniejsze statystyki podają, że do wybuchu pierwszej wojny światowej wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych ok. 2,5 miliona osób. Głównym źródłem utrzymania emigrantów była praca w hutach, kopalniach, rzeźniach i garbarniach. Zajmowali się także rzemiosłem i tworzyli własne biznesy. Główne miasta, w których się osiedlano, to Nowy York, Detroit, Chicago. Ruch emigracyjny ustał po zakończeniu pierwszej wojny światowej, głównie z powodu nieprzychylnych przepisów emigracyjnych. Wówczas to część emigrantów zdecydowała się na powrót na stałe do odrodzonego państwa polskiego. Po drugiej wojnie światowej Stany Zjednoczone przyjęły wielką grupę uchodźców politycznych: byłych więźniów obozów, żołnierzy i innych, którym nowy reżym nie pozwalał na powrót do kraju. Kolejna ogromna fala Polaków to „emigracja solidarnościowa”, wśród której byli zarówno emigranci polityczni, jak i ekonomiczni. Obecnie emigranci przybywający do Stanów Zjednoczonych poszukują lepszych warunków życia. Polscy emigranci, którzy tworzyli zwarte skupiska, zawsze rozpoczynali organizowanie swojej społeczności od budowy kościoła, a następnie szkoły. Wokół tak zorganizowanej parafii skupiało się życie zarówno religijne, jak i edukacyjne, kulturalne i polityczne Polonii. Tworzono także organizacje polonijne, wydawano czasopisma, zakładano księgarnie, drukarnie, banki i wiele innych instytucji. Można więc powiedzieć, że na wychodźstwie budowano „nową ojczyznę”. Od początku za emigrantami podążali duszpasterze i tak jest do dzisiaj. Tam, gdzie jest gromada Polaków, tam tworzy się polskie duszpasterstwo. Ogromny wkład w kształtowanie Polonii mają też żeńskie (polskie) zgromadzenia zakonne, które w Stanach Zjednoczonych prowadziły tysiące szkół, szpitali, przytułków dla sierot i innych dzieł. Coraz to nowe kandydatki, pochodzące z Polonii, wzmacniały szeregi przybyłych z Polski sióstr zakonnych. W tak ogromne środowisko polonijne z bogatą przeszłością wpisuje się również działalność Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które pracuje wśród polskiej emigracji od 1978 roku. Obecnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pracuje 40 sióstr misjonarek w 14 miejscach swojej misji