Nabożeństwa

Nabożeństwo Eucharystyczne w intencji polskich emigrantów

          Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie, chcemy Cię prosić dziś za Synów i Córki polskiej ziemi, żyjących wśród różnych narodów świata, abyś Ty był światłem, mocą i świętością ich serc, abyś dźwigał ich bóle i cierpienia związane z życiem emigracyjnym, abyś odpuszczał im grzechy, przywracał nadzieję, a serca wypełniał poczuciem godności, jakie tylko Ty potrafisz dać człowiekowi. Prosimy, abyś wspierał wszystkie ich prace i trudy, abyś ich chronił i błogosławił im na każdy dzień.

 

Ojciec Święty Jan Paweł II tak mówił do Polaków żyjących na emigracji:

“bracia i siostry, znam wasze bóle i waszą gorycz, związane z przeszczepieniem, jakim jest emigracja. Proszę was, nie pozwólcie się przesiewać żadnym siłom i ułudom. Trudźcie się dla dobra waszego i waszych rodzin, niech będą wierne ewangelicznemu prawu miłości, niech będą szkołą wiary. Pracujcie dla dobra tej wspólnoty, którą wybraliście lub, w której wypadło wam żyć.

Bądźcie wdzięczni za każde dobro. Zachowujcie dobre imię wasze i tej ziemi, z której wyrośliście; zachowujcie i pomnażajcie dziedzictwo, które nosicie w sobie. Taka jest droga do ocalenia własnej godności i poszanowania godności innych. Umiejcie prawidłowo oceniać to, co jest w Was i wokół Was. Umiejcie wartościować, rozróżniać i wybierać. Umiejcie uszanować dobro, które jest w Was i nie zacierajcie dróg, które prowadzą do Ojczystego kraju.”

 

Pieśń: Wy jesteście na ziemi światłem mym.

 

Jan Paweł II zachęca nas, abyśmy byli wdzięczni za każde dobro. Panie Jezu, wiemy, że wszystko co dobre w naszym życiu, pochodzi od Ciebie, ponieważ Ty sam jesteś naszym Dobrem najwyższym. Przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i wiary. Dziękujemy Ci za naszych bliskich, którzy uczyli nas modlitwy, którzy prowadzili do Ciebie. Dziękujemy za tych, którzy przez wieki trudzili się, abyśmy dziś mogli w wolnej Ojczyźnie gromadzić się wspólnie, aby Ciebie uwielbiać. Dziękujemy za całe to dziedzictwo, “któremu na imię Polska”, a które nosimy w sobie. Za to, że chrześcijaństwo tak mocno wrosło w dzieje naszego narodu, za to, że Ty sam, Panie, zawsze jesteś z nami.

Wreszcie dziękujemy Ci za tych naszych bliskich, którzy przebywają na emigracji. Dziękujemy za ich życie, za wszelkie dobro, które z Twojej łaski staje się ich udziałem. Wiemy, że Ty, Panie Jezu, nigdy ich nie opuszczasz. Bądź uwielbiony w ich codzienności, w ich pracy, trudach, radościach i cierpieniach. Bądź uwielbiony w ich i naszym życiu rodzinnym. Niech nasze rodziny będą przepełnione Twoją miłością.

 

Pieśń dziękczynna…

 

Pragniemy Cię, Panie Jezu, także przepraszać za wszystkie te momenty, kiedy nie umieliśmy wybierać dobra. Przepraszamy za to, że nie zawsze byliśmy wierni ewangelicznemu prawu miłości. Przepraszamy i pragniemy wynagradzać za grzechy nasze i naszych bliskich, mieszkających za granicą.

Będziemy powtarzać: “Panie, zmiłuj się nad nami!”

 • Za to, że tak często starania o dobra materialne przysłaniają nam Ciebie – przepraszamy Cię i prosimy…
 • Za niedochowywanie wierności przez małżonków rozdzielonych emigracją – przepraszamy Cię i prosimy…
 • Za wszelki brak miłości w rodzinach, zarówno polskich, jak i polonijnych – przepraszamy Cię i prosimy…
 • Za brak zaangażowania w życie religijne wśród wielu polskich emigrantów – przepraszamy Cię i prosimy…
 • Za wszystko, w czym nie odpowiadaliśmy miłością na Twoją miłość – przepraszamy Cię i prosimy…

Pieśń przebłagalna…

 

Zjednoczeni na modlitwie, prosimy Panie Jezu, by nasi Rodacy żyjący w różnych zakątkach ziemi nie oddalali się od Ciebie i Twego Kościoła.

Będziemy powtarzać: “uświęcaj i prowadź ich”

 • Jezu, który powiedziałeś “Ja jestem drogą i prawda i życiem”, polecamy naszych bliskich, krewnych, przyjaciół, którzy przebywają poza granicami ojczyzny. Prosimy Cię:….
 • Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom: “Wy jesteście światłem świata. Tak niech świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Oddajemy Ci młodych Polaków, którzy wyjechali z kraju by szukać lepszych warunków życia, aby nie zagubili tego co najważniejsze. Prosimy za nich:…
 • Jezu, który obiecałeś uczniom: ?Ja jestem z wami przez wszystkie dni…” Prosimy za małżonków i rodziny, które doświadczają życia emigracyjnego, aby umieli przyjmować Bożą Obecność i Twemu Sercu powierzali swoje ogniska domowe. Prosimy za nich: …
 • Jezu, który mówiłeś: “Jak Mnie umiłował Ojciec tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej.” Prosimy za tymi, którzy przeżywają emigracyjną rozłąkę ze swymi najbliższymi: współmałżonkami, dziećmi, rodziną, bliskimi. Umacniaj ich wzajemną miłość i odpowiedzialność za siebie. Błagamy Cię ……
 • Jezu, który wyznałeś: “moim pokarmem jest wypełniać wolę Tego, który mnie posłał.” Prosimy za wszystkich posługujących emigrantom polskim: za duszpasterzy, siostry zakonne, aby byli Twymi świadkami w środowiskach emigracyjnych. Umacniaj ich wiarę, nadzieję i miłość, by stawali się widzialnym znakiem Królestwa Bożego. Prosimy Cię Panie: …..

 

Jezu nasz Zbawicielu, obdarz łaską miłosierdzia tych naszych braci i siostry, którzy odeszli z tego świata do wieczności, a których groby rozsiane są po całym świecie. Prosimy aby ci, którzy za życia przebywali poza krajem ojczystym, dostąpili radości przebywania w Ojczyźnie Niebieskiej już na wieki.

 

Pieśń: …

 

Panie Jezu Chryste, Ty znasz los wszystkich emigrantów. Posyłaj im wielu dobrych kapłanów i wiele sióstr. Wybierz ich sam spośród naszego narodu. Niech odznaczają głęboką miłością ku Tobie i bliźnim. Niech drogie im będą polskie tradycje i całe duchowe dziedzictwo. Spraw Panie, by nie zabrakło młodych ludzi o szlachetnym sercu, gotowych na ofiarę za zbawienie dusz.

Chcemy wspólnie prosić za wszystkich powołanych i powoływanych powtarzając słowa: “poślij robotników na żniwo swoje”

 • Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom “nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili.” Błagamy Cię Panie…
 • Jezu, który powiedziałeś do uczniów: “każdego, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i Ja przed Ojcem moim, który jest w niebie.” Błagamy Ciebie Panie:…
 • Jezu, Tyś powiedział: “kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za Mną, nie może być moim uczniem.” Błagamy Cię Panie…
 • Jezu, który przed swoim Wniebowstąpieniem powiedziałeś do Apostołów: “Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, a oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” Błagamy Cię Panie
 • Boże, który powołujesz wielu, aby przynosili trwały owoc zbawienia i świętości w Twoim Kościele, usłysz nasze wołanie i spraw, aby każde powołanie zostało ochotnie przyjęte, rozwinęło się i przyniosło obfity owoc. Błagamy Cię Panie

 

Otwórz  Chryste, umysły i serca tych młodych ludzi, którzy poszukują i oczekują słów prawdy dla swojego życia. Natchnij odwagą tych, którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale obawiają się, że Twoje wymagania są zbyt wygórowane. Obudź Ducha w tych młodych ludziach, którzy chcieliby pójść za Tobą, lecz nie potrafią przezwyciężyć wątpliwości i obaw. Wyzwól w tych, których wzywasz, odwagę odpowiedzi: “oto ja, poślij mnie!”

 

Pieśń: …

 

Chwila ciszy – własne intencje, objęcie modlitwą bliskich, przyjaciół, którzy są poza granicami

 

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; okaż nam swoje miłosierdzie i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

Pieśń na zakończenie: Błogosław Panie nam…

 

(oprac. s. Małgorzata Michna MChR)