Modlitwy za Polonię

Panie Jezu, Pasterzu nasz,

który przyszedłeś szukać i zbawiać wszystkich zaginionych, zlituj się nad braćmi naszymi, których zleciłeś naszej pieczy. Daj im odczuć głód Słowa Bożego oraz pragnienie życia w Tobie. I oni bowiem są Twoim ludem i niech Twoimi zostaną na wieki. Rozbudź w nich wiarę ojców i zgromadź ze wszystkich krańców ziemi w domu Ojca. Spraw też Panie, by braciom naszym nie zabrakło dobrych pasterzy gotowych nieustannie szukać zaginionych owiec. Tym zaś, którzy już są stróżami Twej owczarni daj siłę znosić ciężar dnia i spiekoty. Matko Jezusa, Królowo Polonii Zagranicznej i wszyscy święci polscy patronowie wstawiajcie się przed Panem za nami i za braćmi naszymi. Amen

Jezu Chryste,

Ty znasz los wszystkich emigrantów, prosimy, by nasi bracia rozproszeni po całym świecie nie oddalali się od Ciebie i od Twego Kościoła. Ocal ich wiarę, posyłając im dobrych kapłanów i wiele sióstr. Wybierz ich sam spośród naszego narodu. Niech odznaczają się głęboką miłością ku Tobie i bliźnim. Niech drogie im będą polskie tradycje i całe duchowe dziedzictwo. Spraw, Panie, by nie zabrakło młodych ludzi o szlachetnym sercu, gotowych na ofiarę za zbawienie dusz, które giną na wychodźstwie. Amen

Maryjo, Królowo Polski i Polonii,

Tobie oddajemy naszą Ojczyznę i całą Polonię świata. Weź pod swój matczyny płaszcz każde dziecko tej ziemi i prowadź bezpiecznie drogą prawdy i pokoju do swego Syna Chrystusa, naszego Pana i Króla. Amen