Przygotowanie do Bierzmowania

Przygotowanie do Bierzmowania

Program przeznaczony jest dla młodzieży, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania, nie uczestniczyła w przygotowaniu w ramach polskiej szkoły ani programów katechetycznych przy parafiach. Program pierwszego roku przygotowania rozpoczyna się w październiku i kończy w maju; zawiera 8 godzin katechezy oraz 8 czterogodzinnych spotkań – dni skupienia. Program drugiego roku jest bezpośrednim przygotowaniem do sakramentu. Na zakończenie młodzież otrzymuje certyfikat wraz z listem, który potwierdza przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Młodzież może dołączyć do grupy bierzmowanych w Parafii św. Konstancji lub w innej parafii z polskim duszpasterstwem, gdzie najczęściej uczestniczy we  Mszy św.

KATECHEZY Odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca w godz. od 12:00 do 1:15 pm w salce w budynku konwentu sióstr pod adresem: 4910 N. Menard Ave., Chicago, Il 60630

DNI SKUPIENIA Odbywają się w czwartą niedzielę miesiąca z wyjątkiem października (spotkanie dla maturzystów w Mundelein organizowane przez Archidiecezję Chicago), grudnia, kiedy dzień skupienia będzie organizowany w przerwie świątecznej jako świętowanie Bożonarodzeniowe oraz kwietnia (ze względu na Wielkanoc – katecheza odbędzie się w 3 niedzielę miesiąca). Plan dnia skupienia obejmuje: konferencję, Msze św, adorację Najświętszego Sakramentu, spotkania z zaproszonymi gośćmi – świadkami wiary, dyskusję w grupach oraz okazjonalne filmy nawiązujące do tematu danego dnia.

OPŁATA – $120 od osoby na rok Suma ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów podręcznika, materiałow i pomocy na katechezy oraz wydatków związanych z przygotowaniem posiłków podczas dni skupienia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZGŁOSZENIA:
Sr. Dorota Domin, MChR
4910 N. Menard Ave., Chicago IL 60630
tel. 773 – 704 2267
E-mail: us.misjonarki@yahoo.com