Lectio Divina – zapraszamy

Lectio Divina – zapraszamy

Serdecznie zapraszamy do udziału w modlitewnych spotkaniach opartych na metodzie Lectio Divina. Rozważanie Pisma Świętego odbywa się raz w miesiącu w środy w kaplicy Sióstr Misjonarek w domu zakonnym przy parafii św. Konstancji w Chicago.

Najbliższe spotkanie – 8 lutego 2012 w godzinach od 7:00 do 9:00 wieczorem.

 

Zgłoszenia i dokładne informacje:
s. Elżbieta B
arnowska, MChR
tel. (773) 545 8581, wewn.
40