Jubileusz 25-Lecia Posługi Sióstr w Archidiecezji Chicago

Jubileusz 25-Lecia Posługi Sióstr w Archidiecezji Chicago

Królowi wieków, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki…

Słowa, którymi każdego dnia rozpoczynamy modlitwę w naszych wspólnotach, w tym czasie brzmią szczególnie, bo wyrażają naszą ogromną wdzięczność za wszystkie dary, łaski i błogosławieństwa otrzymywane i doświadczane w ciągu ostatnich 25 lat. Nasz Jubileusz uświadamia nam Misjonarkom, ze przez 25 lat z łaski Chrystusa Króla mogłyśmy wypełniać Jego misję tu w Chicago, gdzie jest największe skupisko polskich emigrantów. To dzień wdzięcznosci wobec Boga i ludzi.

Celebrując Jubileusz nie sposób nie wspomnieć krótko historii, która doprowadziła nas do dzisiejszego dnia. Siostry przybyły do pracy wśród Polaków emigrantów do Ameryki Północnej, 36 lat temu. Pierwsza placówka powstała w Los Angeles w Kalifornii. Kolejna to Sterling Heights, Michigan, skąd siostry rozchodziły się na inne stany Ameryki i Kanadę.

Nie można nie wspomnieć dzisiaj postaci Sługi Bożego – Założyciela Zgromadzenia – Ojca Ignacego Posadzego. To właśnie on odczytał i rozeznał w swoim sercu ten szczególny rys – charyzmat powstałego w 1959 roku zgromadzenia, którego misją jest niesienie duchowej pomocy polskim emigrantom i bliskie sercu każdej misjonarki haslo: „Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej”.

Bardzo dużą zasługę u początku działalności sióstr misjonarek w Chicago miał Ks. Władysław Gowin – Chrystusowiec, zasłużony Dyrektor Misji św. Trójcy w Chicago. To on pierwszy zaprosił siostry do współpracy i poprosił ówczesnego Kardynała Józefa Bernardina o zaakceptowanie jego propozycji. Kardynał wyraził pełną aprobatę, widząc potrzebę takiej posługi wśród Polaków.

Siostry Misjonarki rozpoczęły swoją posługę na Trójcowie w 1989 roku. Pierwszymi Misjonarkami były: Sr. Teresa Ambroża, Sr. Bernadetta Gościniak i Sr. Elizabeth Lepiarczyk. Dziś po 25 latach aż 35 sióstr pracuje w 7 parafiach w mieście Chicago i okolicach.

Oto historyczny zarys powstawania placówek w Archidiecezji Chicago.

  • 1995 rok – nowa placówka w Parafii sw. Ferdynada na zaproszenie Ks. Proboszcza Davida Cortesi.
  • Rok 1998 – kolejna Placówka w Parafii św. Jakuba na zaproszenie Ks. Proboszcza Wojciecha Kwiecień.
  • 2001 rok – powstaje placówka w Parafii św. Jackana zaproszenie Ks. Proboszcza Michała Osucha. W Tym samym roku siostry rozpoczynają swoją misję również w Parafii św. Błażeja w Summit na zaproszenie Ks. Proboszcza Michaela Zoufal.
  • W 2002 roku na zaproszenie ówczesnego Proboszcza a obecnie Ks Biskupa Tomasza Paprockiego siostry rozpoczynają swoją posługę w Parafii św. Konstancji.
  • Rok 2006 – Siostry rozpoczynają pracę w Misji Miłosierdzia Bożego w Lombard na przedmieściach Chicago
  • Również w roku roku 2006 siostry otwierają Domowe Przedszkole Dobrego Pasterza w Lombard.
  • W 2008 roku powstaje Dom Samotnej Matki
  • Rok 2012 – siostry rozpoczynają pracę w Parafii sw. Alberta w Burbank
  • W Roku 2013 jesteśmy świadkami uroczystego otwarcia Katolickiego Przedszkola Dobrego Pasterza w Bloomingdale, gdzie siostry obecnie prowadzą zajęcia dla 80 dzieci polonijnych

Dziękujemy Bogu za wszelkie dobro i za dynamiczny rozwój placówek Sióstr Misjonarek.