Jezus żyje! Wielkanoc 2012

Jezus żyje! Wielkanoc 2012

Niech Zmartwychwstały Chrystus

rozpali swymi promieniami

nasze serca,

tak byśmy uwierzyli,

że On prawdziwie żyje.

Niech przyniesie pokój i radość

oraz tę pewność,

że po trudach i cierpieniach

czeka nas zmartwychwstanie…

Niech Chrystus Zwycięzca

obdarza każdego z Was darami Swego Ducha…

z darem modlitwy – Siostry Misjonarki Chrystusa Króla