Kropeczki

Dziecięcy zespół KROPECZKI działa przy parafii św. Ferdynanda w Chicago od 1998 r., przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 8 lat. W swoim dorobku zespół ma nagrane dwie płyty CD, jest także dwukrotym zodobywcą głównej nagrody “Złotej Nuty” na Festiwalu Piosenki Religijnej w Chicago (1999 i 2004), a także kilka razy zdobył wyróżnienie – ostatnie w październiku 2010r. Zespół założyła s. Katarzyna Zaremba, kolejne opiekunki to: s. Elżbieta Pawlus, s.Elżbieta Barnowska, obecnie zespół prowadzi s. Anna Strycharz (tel. 773-889-7979 ext.12, anna.strycharz@szkolaswferdynanda.org). Próby odbywają się w środy 6pm- 7pm w konwencie sióstr (5936 W. Barry).