Boże Nutki

Polonijny dziecięcy zespół “Boże Nutki” działający przy parafii św. Jakuba w Chicago został założony przez S. Wiolettę i S. Beatę Kołtun Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii w 1998 roku. Cały zespół tworzą dwie grupy: młodsza “Półnutki Boże” licząca 27 osób – to dzieci w wieku od 4-8 lat oraz grupa starsza “Boże Nutki” w liczbie 45 w wieku 8-14 lat. Większość dzieci uczęszcza do parafialnej Polskiej Szkoły Katolickiej im św. Jakuba. “Boże Nutki” swoim śpiewem i zaangażowaniem niosą radość i upiększają liturgie Mszy św. Zespół bierze udział w różnych festiwalach piosenki religijnej, odwiedza ośrodki polonijne w Ameryce i Kanadzie radując swoim śpiewem rodaków oraz koncertuje podczas różnych wydarzeń polonijnych takich jak koncert dla dzieci niepełnosprawnych, pomoc dzieciom w Polsce, dziecięce zabawy. Aranżacje muzyczne przygotowuje dla zespołu pan Włodzimierz Zuterek. “Boże Nutki” nagrały 5 płyt i kaset z piosenkami religijnymi i kolędami.