Rodzaje uzależnień

Uzależnienia od środków zmieniających świadomość objawia się silnym pragnieniem lub poczuciem przymusu przyjmowania danej substancji psychoaktywnej, niemożnością kontrolowania swojego zachowania przy rozpoczynaniu jej przyjmowania lub kończeniu. Uzależniony uporczywie przyjmuje substancję, pomimo oczywistych dowodów szkodliwych skutków swojego uzależnienia. Uzależniony jest silnie pochłonięty sprawą przyjmowania substancji psychoaktywnej. Często zmieniają się jego dotychczasowe zainteresowania i zamiłowania lub wręcz je porzuca. Niekiedy ogranicza czas na wszelkie inne sprawy. Coraz więcej czasu pochłaniają działania związane z poszukiwaniem i przyjmowaniem substancji lub uwalnianie się od przykrych następstw jej działania. W leczeniu uzależnień stosuje się przede wszystkim psychoterapię indywidualną i grupową. W przypadku uzależnienia od alkoholu lub narkotyków niekiedy konieczna bywa najpierw detoksykacja na oddziale detoksykacyjnym.

Alkoholizm Alkohol to środek odurzający, silnie wpływający na psychikę, funkcjonowanie organizmu i zachowania człowieka. Jest znany i pity na całym świecie, co wcale nie oznacza, że jest to substancja zdrowa i godna polecenia, wręcz przeciwnie – jego nadużywanie prowadzi do chronicznej choroby a nawet śmierci.

Narkomania Uzależnienie od narkotyków (środków odurzających, substancji psychoaktywnych) to choroba – postępująca, ciężka i śmiertelna – która zbiera coraz większe żniwo, głównie wśród młodych osób. Nie można jednak pominąć osób dorosłych, wydawałoby się ustabilizowanych życiowo, których pęd i stres codzienności doprowadził do sięgnięcia po środki “wspomagające” i którzy równie szybko utracili kontrolę nad ich zażywaniem, ponosząc nieraz drastyczne tego konsekwencje.

Lekomania Zbyt często i niewłaściwie używane leki mogą powodować poważne problemy zdrowotne. W przypadku substancji wpływających na ośrodkowy układ nerwowy, efekty nawet jednorazowego nadużycia są łatwe do zewnętrznej obserwacji: chwiejny chód, bełkotliwa mowa, obniżony poziom świadomości. U osób uzależnionych stany takie występują na tyle często, że upośledzają lub uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie w grupie społecznej.