Polska Szkoła im. św. Jakuba w Chicago

IMG_9841W 1998 r. do parafii św. Jakuba w Chicago przyszedł nowyn proboszcz, ks. Wojciech Kwiecień oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, gotowe do służby i otwarte na wyzwania czasu. Parafia zaczęła się rozrastać. Założenie szkoły św. Jakuba zawdzięczamy zatroskanym rodzicom, którzy poddali nam ten pomysł. To oni pragnęli, by ich dzieci były wychowywane w duchu chrześcijańskim, w wierze ojców. Wielką zachętą było to, że mamy swoją szkołę parafialną, a więc problem lokalu został rozwiązany. Po pierwszych ogłoszeniach pojawili się chętni do pracy nauczyciele, pragnący służyć polskim dzieciom. Duchowym opiekunem szkoły jest ks. proboszcz, a funkcję dyrektora pełni obecnie s. Agnieszka Michna. W tym roku szkolnym swoją troską obejmujemy ponad 700 uczniów i dodatkowo 120 dzieci, które uczęszczają tylko na katechezę. W działalność szkoły zaangażowanych jest 32 nauczycieli i katechetów. Szkoła obejmuje klasy: od przedszkola (3- i 4-latki) do klasy maturalnej. Podstawowym celem szkoły jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim, w wierze rzymskokatolickiej, przekazywanie i pielęgnowanie polskich tradycji i kultury w duchu patriotycznym, poznawanie i kontynuowanie wkładu Polaków w życie Stanów Zjednoczonych oraz branie czynnego udziału w życiu parafialnym i polonijnym. Ten ostatni rok był szczególny, ponieważ pierwszy raz w tradycji naszej szkoły przeżywaliśmy maturę. 14 młodych dziewcząt i chłopców przystąpiło do egzaminu dojrzałości z języka polskiego, geografii i historii Polski. Lata nauki w naszej szkole przysposobiły młodzież, zaopatrzyły w odwagę na dalszą wędrówkę nowymi ścieżkami edukacji, na odkrywanie własnych możliwości i zbliżanie się do dorosłości. Innym ważnym wydarzeniem w tym roku szkolnym była pielgrzymka dzieci i rodziców do Rzymu i niezapomniana audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II. Wcześniej wszystkie dzieci przyklejały w pięknym albumie swoje klasowe zdjęcia i pisały życzenia dla Ojca Świętego z okazji Jego imienin. Album ten podczas audiencji Siostry przekazały Papieżowi, za co szkoła otrzymała osobiste podziękowanie.
W zakres kształcenia wchodzi nauczanie religii, połączonej z przygotowaniem do sakramentów przy parafii św. Jakuba, języka polskiego, historii i geografii Polski. Wielką uwagę zwracamy na rzetelne przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów świętych. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. otaczają czułą troską siostry, nie tylko podczas religii, ale także na specjalnych, dziecięcych Mszach św. w każdą niedzielę o godz. 1.30 po południu. W każdym roku przystępuje do Pierwszej Komunii św. około 130 dzieci. Siostry troszczą się również o młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Młodzież poznaje główne prawdy wiary oraz pogłębia swoją przyjaźń z Chrystusem.
Oprócz zajęć szkolnych dzieci w aktywny sposób rozwijają swoje talenty na różnych zajęciach pozalekcyjnych. Od początku istnienia szkoły działa dziecięca scholka “Boże Nutki”.  Od dwóch lat istnieje przy szkole zespół taneczny, gdzie dzieci uczą się regionalnych tańców ludowych. Alina Szymczyk, instruktorka tańca, z wielkim talentem potrafi zachęcać dzieci, by pragnęły podtrzymywać tradycje ludowe. Dzieci występują podczas różnych uroczystości szkolnych i parafialnych. Widoczne jest również wielkie zaangażowanie rodziców, czego przejawem jest to, że szkoła posiada już własne stroje ludowe.
W ciągu roku szkolnego uczniowie biorą udział w różnych konkursach rysunkowych, poetyckich, ręcznych robótek, wywiadach i apelach historycznych. Dzieci są redaktorami szkolnej gazetki Nasze coś, którą “składają” rodzice i nauczyciele. W każdym roku bierzemy udział w paradzie 3 maja, reprezentując naszą szkołę.

KONTAKT:
5730 W. Fullerton Ave
Chicago, IL 60639
Tel.: 773 237-1474

Strona internetowa szkoły