Polska Katolicka Szkoła im. św. Ferdynanda w Chicago

Polska Katolicka Szkoła im. św. Ferdynanda w Chicago

 

Założenie szkoły

W okolicy kościoła Św. Ferdynanda w Chicago (ulice Central i Belmont) do dziś Polacy stanowią duży procent mieszkańców, liczby te były znacznie wyższe w latach 90., gdy powstała tutaj polska szkoła. Zaczątkiem polskiej edukacji w parafii była nauka religii wjęzyku polskim, zorganizowana we wrześniu 1994 r. z inicjatywy miejscowego polskiego wikarusza ks. Kazimierza Lei. Do pracy katechetycznej poprosił on Siostry Misjonarki,które początkowo dojeżdżały tu z Trójcowa. Już w następnym roku (wrzesień 1995) powołano do istnienia Polską Katolicką Szkołę im. Św. Ferdynanda. Bezpośrednimi założycielami szkoły byli: ks. Jerzy Bielecki (miejscowy wikariusz), Zofia Kass, EdwardCyran i Piotr Tyrka. Wielu cennych wskazówek, przy zakładaniu szkoły, udzielił Wiktor Barczyk – znany z zasług dla oświaty polonijnej. Dzieło zatwierdził, otoczył opieką i udzielił wsparcia ówczesny proboszcz parafii św. Ferdynanda – ks. David Cortesi (Włoch z pochodzenia)

Działalność szkoły

Już w pierwszym roku działalności, zgłosiło sie ponad pięciuset uczniów, po kilku latach liczba przekroczyła tysiac! (obecnie szkoła liczy ponad dziewięciuset uczniów). Od początku zajęcia odbywały się na dwóch zmianach w soboty, a religia była wprowadzona w siatkę godzin lekcyjnych. Od pierwszego roku działalności, szkoła edukowała dzieciod zerówki (przedszkole utworzono w 2008) do klas licealnych – pierwszy egzamin maturalny odbył się w roku 1997. Od początku funkcjonowania szkoły, oprócz zajęć lekcyjnych, przeprowadzane byłyróżne akademie i przedstawienia, powtarzane rónież dla społeczności parafialnej. Nie brakowało nigdy form rozrywki takich jak: teatrzyki kukiełkowe, bale dla dzieci, dyskoteki itp. Zadbano też o stronę duchową – ramach lekcji religii wprowadzono rekolekcje szkolne (dwa razy w roku). Tradycją szkoły stały się też konkursy wiedzy, konkursy artystyczne, wystawy prac plastycznych, koncerty muzyki klasycznej, koncerty kolęd itp.

Już w pierwszych latach istnienia szkoły, działalność swą rozpoczęły schole dziecięcei młodzieżowe: Serduszka, Kropeczki i Radość. W ostatnich latach ofertę powiększonoteż o zespół śpiewu i tańca „Gwiazdki” a także o program muzyczny, kółko plastyczne i kółko różańcowe. Od kilku lat, działa też w naszej szkole harcerstwo. Od początku bardzo aktywni byli rodzice, z ich inicjatywy przeprowadzano wiele imprez kulturalnych, niektóre posiadały dużą skalę medialną. Wystawiano ambitne sztuki teatralne, organizowano wieczory poezji itp. Warto też dodać, że w szkole św.Ferdynanda działały osoby znane dziś w kregach polonijnych: Ewa i Wacław Barnak (z zespołem Jump), Barbara i Stefan Niedorezo, Małgorzata i Andrzej Kiesz czy JanKrukowski. Tradycją szkoły stała się też coroczna zabawa karnawałowa, którą organizują rodzice.

Dyrekcja szkoły

Ponieważ jest to szkoła parafialna, głównym zwierzchnikiem szkoły jest proboszczparafii. W latach, gdy proboszczem był ks. David Cortesi, funkcję tzw. dyrektora wykonawczego pełnili polscy księża wikariusze pracujący w parafii Św. Ferdynada. Funkcję tę sprawowali kolejno: ks. Jerzy Bielecki (1995), ks. Tadeusz Dzieszko (1996), ks. Władysław Juszczak (1996-2003) i ks. Roman Rataj (2003-06). Obecnie proboszcz parafii ks. Zdzislaw Torba jest bezpośrednim zwierzchnikiem szkoły. Funkcję dyrektora edukacyjnego szkoły spełniały kolejno: Anna Harmata (1995-96), Celina Bartosz (1996-97), Lucyna Olszewska (1997-2003), Renata Gawlik (2003-07),  s. Genowefa Potaczała (2007 – 2015), obecnie Sr. Dorota Domin.

KONTAKT:

3131 North Mason Avenue
Chicago, IL 60634-5198

Tel: (773)945 0505

Tel: (773)889-7979 – domowy dyrektora szkoły – s. Doroty Domin

Strona internetowa szkoły