Polska Katolicka Szkoła im. św. Błażeja w Summit, IL

Polska Katolicka Szkoła im. św. Błażeja w Summit, IL

Polska Katolicka Szkoła im. Św. Błażeja w Summit powstała w 2003 roku z inicjatywy ks. proboszcza parafii M. Zoufal i Sióstr Misjonarek działających przy parafii. Funkcję dyrektora szkoły pełniła przez 4 lata siostra Renata Bochenek. Później przez 4 lata dyrektorem była siostra Dorota Domin. Obecnie funkcję tę sprawuje siostra Anna Górska.   W pierwszym roku zajęcia odbywały się w soboty a liczba uczniów wynosiła około 250. Liczba ta szybko wzrosła, co wiązało się z koniecznością otwarcia zmiany piątkowej. Obecnie szkoła liczy 880 uczniów. Pracuje w niej 12 katechetów i 30 nauczycieli.
Ważnym wydarzeniem było poświęcenie sztandaru szkolnego, które odbyło się 6 lutego 2005 roku podczas uroczystej Mszy św., której przewodził ks. Biskup Tomasz Paprocki.
Program nauczania szkoły obejmuje dzieci od wieku przedszkolnego, poprzez szkołę podstawową aż do liceum. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w sobotę rano. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach j. polskiego, historii, geografii i religii, zapoznają się tradycjami i kulturą polską. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale także na kształtowanie serc i sumień dzieci i młodzieży w duchu katolickim. Program oferuje przygotowanie do sakramentów świętych: I Spowiedzi i Komunii św. oraz Bierzmowania, w języku polskim. Przy szkole działają zespoły dziecięce: Gwiazdeczki i Tęcza, grupa młodzieżowa oraz kółko różańcowe.
Wspólna aktywność nauczycieli i rodziców pozwala na organizowanie wielu szczególnych wydarzeń, które urozmaicają i wzbogacają działalność szkoły. Są to konkursy religijne, pasowanie pierwszoklasistów, Dzień Nauczyciela, inscenizacje tajemnic różańcowych, wizyta św. Mikołaja, Jasełka, Opłatek, Dzień Patrona Szkoły, bal przebierańców, dyskoteka dla młodzieży, bale serduszkowe dla rodziców, stół wielkanocny, wyjazdy do teatru, kina, muzeów, udziały w rekolekcjach i festiwalach religijnych. W czasie wakacji dzieci i młodzież mają okazję skorzystania z ofert wyjazdu na kolonie lub obozy prowadzone przez Siostry Misjonarki.
Raz w miesiącu uczniowie i ich rodzice spotykają się na Mszy św. szkolnej, w przygotowanie której włączone są co miesiąc inne klasy.
W maju 2005 roku szkoła była hospitowana przez Kuratorium Oświaty ze Springfield i otrzymała akredytację.

30 marca 2008 roku szkola uroczyscie obchodzila jubileusz 5-lecia swojego istnienia.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na stronę: www.szkolaswblazeja.com