Polska Katolicka Szkoła im. Ks. Ignacego Posadzego

POLSKA KATOLICKA SZKOŁA IM. KS. IGNACEGO POSADZEGO znajduje się w Burbank. Szkoła ta jest szkołą parafialną nad rozwojem, której czuwa Fr. Michael Zoufal – Proboszcz parafii św. Alberta Wielkiego. Stroną organizacyjną szkoły zajmują się Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Patronem nowej szkoły jest polski ksiądz Ignacy Posadzy (1898-1984), dla którego los polskich emigrantów był przedmiotem troski przez całe życie. Program naucznia obejmuje dzieci od wieku przedszkolnego, poprzez szkołe podstawową, aż do liceum. Zajęcia będą odbywały się we czwartki od 5:00 do 8:00pm oraz w soboty od 10:30am do 1:30pm. Dzieci i młodzież będą uczestniczyć w zajęciach j. polskiego, religii oraz historii i geografii w klasach starszych. W Polskiej Katolickiej Szkole im. ks. Ignacego Posadzego dzieci będą poznawały tradycje i kulturę polską. Program szkolny oferuje przygotowanie do sakramentów świętych: Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. oraz Bierzmowania w języku polskim. Szkoła im. Ks. Ignacego Posadzego jest miejscem w którym dzieci będą przygotowywać się do dobrego życia.

STRONA INTERNETOWA SZKOŁY

PLAKAT zapisy 2013 2014