Polska Szkoła Im. Bł. Jana Pawła II w Phoenix, Arizona

W Polskiej Szkole im. Bł. Jana Pawła II w tym roku szkolnym prawie 160 uczniów rozpoczęło naukę. Spośród trzech istniejących polskich szkół jesteśmy najliczniejszą. Nasze grono pedagogiczne to 14 nauczycieli i jedna katechetka świecka. Dwa razy w miesiącu sr. Bożena przygotowuje do sakramentów dzieci z polskiej szkoły w Goodyear, oddalonej od parafii godzinę drogi. Poza zajęciami w polskiej szkole dzieci mają okazję uczyć się tańców ludowych oraz chodzą na naukę pieśni religijnych. Działają też Harcerze i Zuchy.