Szkolenia VIRTUS

Szkolenia VIRTUS

Program Protecting God’s Children powstał w Waszyngtonie w marcu 1998 roku. Twórcą jest prałat Kevin McKoy. Został stworzony przez Narodową Katolicką Grupę Zatrzymania Ryzyka (National Catholic Risk Retention Group). Obecnie jest w użyciu w ponad 80 diecezjach
Stanów Zjednoczonych. Celem programu jest kształcenie i uświadamianie nauczycieli, rodziców i innych dorosłych mających kontakt z dziećmi, na temat wykorzystywania seksualnego nieletnich. Zadaniem programu jest przeciwdziałać, a nie reagować. Program podaje pięć kroków zapobiegania i ochrony dzieci przed wykorzystywaniem.

Szkolenia w języku polskim:

s. Dorota Domin, MChR
tel. 773 – 704 2267