Imigranci – Imigrantom

parada_124Polska posługa „Imigranci-Imigrantom”  jest archidiecezjalnym programem zainicjowanym przez Jana Pawła II, przygotowanym przez  Konferencję Biskupów  USA, gdzie potwierdzono potrzebę pomocy emigrantom na ziemi amerykańskiej.

Działalność Apostolstwa „Imigranci – Imigrantom”, polega na rekrutacji i szkoleniu przyszłych liderów, osób kontaktowych, które jako ochotnicy włączą się w niesienie pomocy parafianom w zakresie ogólnej porady oraz kierowania zainteresowanych do właściwej agencji czy urzędu w celu uzyskania pomocy lub świadczeń dotyczących np. prawa emigracyjnego czy prawa pracy, a oferowanych bezpłatnie  z tytułu programów stanu Illinois.

Zapraszanie profesjonalistów z w/w dziedzin, którzy rzetelnie zaprezentują swój zakres   działalności i przeprowadzą także warsztaty. Później będą rzetelnie dopełniali obiecanej pomocy, co pomoże w wysokim stopniu przygotować grupę liderów do fachowej służby potrzebującym. Osoby przeszkolone merytorycznie oraz przygotowane duchowo będą następnie prowadzić posługę w ramach „Imigranci-Imigrantom” na terenie swoich  parafii. W skrócie, jest to rodzaj pracy “net workowej”, ale z tą różnicą, że opartej na Społecznej Nauce Kościoła.

Obecnie w niektórych polskich parafiach  na północy (Vikariat IV) Chicago: rozpoczęto konkretne działania w kierunku pomocy Imigrantom sa to: Parafia Św. Jadwigi, Św. Ferdynanda oraz Bazylika Św. Jacka. Natomiast  w innych Polskich parafiach prowadzone są konferencje  oraz prezentacje o charakterze edukacyjno informacyjnym. Posługa I-I obejmuje również zakres pomocy duchowej dla immigrantow borykających się ze wszelkimi problemami związanymi z ustabilizowaniem swojego życia w USA, (w nowych realiach  AMERYKI. Pomoc ta obejmuje różne formy modlitwy,  adoracja a przede wszystkim niedzielna, co-miesięczna Msza Święta w intencji Imigrantów, czyli tych osób i ich rodzin borykających się z problemami typowymi dla początkującego imigranta w USA. Intencje mszalne obejmują prośbę o zniesienie dotychczasowej Ustawy Imigracyjnej  oraz jej całkowitą reformę, jak również modlitwa o zaprzestanie represji-deportacji i aresztowań.

W jesieni ubiegłego roku 2011 w Parafiach Św. Ferynanda oraz  Św. Jacka przeprowadzone zostało szkolenie przygotowawcze nowej grupy przyszłych liderów, gdzie zapoznali się oni z zagadnieniami z zakresu prawa imigracyjnego, prawa pracy, czy świadczeń socjalnych i społecznych objętych (często bezpłatnymi) programami Stanu Illinois.  Podjęto również tematy z zakresu uzależnień, jak się od nich uchronić oraz zagadnienia o przemocy w rodzinie i jak tym problemom zaradzić (pomoc, konsultacja ze specialistą, duchownym). W Styczniu b.r. Polski Bp. Andrzej Wypych w czasie uroczystej Mszy Sw. w Parafii Sw. Ferdynanda wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy ukonczenia Szkolenia Przygotowawczego do Posługi Imigrantom w Parafiach.

Nie jest to całkiem nowa służba, gdyż Kościół na przestrzeni wieków za najlepszym przykładem Jezusa, Maryi, oraz apostołów zawsze prowadził służbę charytatywno-duszpasterską, i my, jako część tego Kościoła, szczególnie teraz widzimy taką potrzebę.

W celu uzyskania dodatkowych informacji:
Mariam Wolski
1(773)732-6521
e-mail  mwolski@archchicago.org,  lub bowolska@netscape.net