Pomoc w procesie

Siostra Barbara Kosińska, pracująca w Trybunale Archidiecezji Chicago służy pomocą przy procesach kanonicznych prowadzących do stwierdzenia „nieważności małżeństwa” w Kościele.

Proces taki ma na celu udowodnienie, że dane małżeństwo nigdy nie zaistniało z powodu przeszkód lub wad stron, bądź braku właściwej formy kanonicznej, wymaganej do ważności. Zewnętrznie mogło wyglądać wszystko poprawnie, odbyła się ceremonia w kościele i wesele, jednakże zaważyły czynniki, które uniemożliwiły zawarcie ważnego małżeństwa i spowodowały, że małżeństwo faktycznie nie zaistniało, a to oznacza, że nigdy go nie było. Aby zawarte małżeństwo było ważne, jedyne i nierozerwalne nie mogą pojawić się tzw. przeszkody u osób wchodzących w związek.

Wszelkich informacji dotyczących tegoż procesu może udzielić s. Barbara Kosińska
tel. 312.534.5202
E-mail: bkosinska@archchicago.org