Katechizmy

kl 0 kl 1 kl 2 kl 3 kl 4 kl 5 kl 6 kl 7 kl 8

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla obejmuje swoją posługą Polaków wyjeżdżających ze swojego rodzinnego kraju i zamieszkujących różne zakątki świata. Naszą szczególną troską pozostaje edukacja dzieci i młodzieży w wierze naszych ojców, polskiej tradycji oraz duchu patriotyzmu. W wielu krajach świata poprzez katechizację siostry wspierają polskie rodziny w trudzie wychowania młodego pokolenia. Owocem wielu lat doświadczenia katechetycznego i pracy z Polonią są dwujęzyczne katechizmy dla dzieci polonijnych oraz podręczniki metodyczne dla katechetów. Nad ;powstaniem katechizmów pracował zespół sióstr, które posiadają przygotowanie teologiczne i duże doświadczenie pracy w katechezie w Polsce jak i na emigracji.

Podręcznik dla ucznia i przewodnik metodyczny dla katechety powstały w oparciu o podstawę programową nauczania religii w Archidiecezji Chicago. Podstawa jest zatwierdzona przez Episkopat Stanów Zjednoczonych. Podręczniki polonijne przeznaczone są do nauczania w polskich szkołach i programach religijnych prowadzonych w języku polskim.

Ogólnym zamierzeniem zespołu redakcyjnego Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej było przygotowanie podręcznika o przyjaznym charakterze dla ucznia i katechety. Stąd też starano się o bogatą grafikę, przystępność tekstów oraz ciekawość ćwiczeń.

Każda jednostka lekcyjna zbudowana jest według schematu: treść przybliżająca temat, fragment z Pisma Świętego i nauczania Kościoła, kształtowanie postaw, ćwiczenia dla ucznia i zadanie domowe. Ze względów praktycznych podręcznik dla ucznia nosi w sobie również elementy zeszytu ćwiczeń. Ilość jednostek lekcyjnych jest dostosowana do warunków nauczania w szkołach polonijnych. Język i sposób ujęcia tematów jest bardzo przystępny i ciekawy dla dzieci.

Katechizmy polonijne powstały jako odpowiedź na potrzeby dzieci, dla których język polski jest drugim językiem. Z myślą o nich część katechizmu posiada tłumaczenie na język angielski. W podręcznikach są niezbędne i zasadnicze wyjaśnienia w języku angielskim. Cennym dodatkiem są katechezy nawiązujące do świąt i okresów liturgicznych. Załączony jest również Mały Katechizm, podstawowe modlitwy i formuła spowiedzi również w języku angielskim. W klasach starszych zamieszczony jest rachunek sumienia i części stałe Mszy Świętej.

Zamieszczone w przewodniku metodycznym koncepcje katechez mają kształt gotowych lekcji, jednak nie chcą one osłabiać twórczego zapału katechetów, wręcz przeciwnie: służą zachętą do poszukiwania własnych pomysłów, w ramach przyjętego programu i odpowiadającym wymaganiom konkretnej grupy uczniów.

Pierwsze wydanie katechizmów polonijnych, które oddajemy do rąk, dzieci, rodziców i katechetów ma charakter eksperymentalny stąd też oczekujemy waszych uwag i opinii, które prosimy kierować na email: katechizmy2017@gmail.com


Katechizmy w prosty i zrozumiały sposób przedstawiają informacje o:

– prawdach naszej wiary, Trójcy Świętej i Objawieniu Bożym

– Jezusie jako Synu Bożym według Ewangelii św. Marka – kl. 5,

– Jezusie Zbawicielu według Ewangelii św. Mateusza – kl. 6

– Jezusie miłosiernym według Ewangelii św. Łukasza – kl. 7

– Duchu Świętym w klasach przygotowujących do sakramentu bierzmowania

– Matce Bożej,

– sakramentach świętych,

– Piśmie Świętym

– Mszy Świętej

– historii biblijnej

– modlitwie

– właściwym rozumieniu grzechu i zła

– prawie naturalnym i Prawie Bożym

– Kościele Katolickim

– zagadnieniach moralnych

– świętych zwłaszcza z polskiej ziemi

– różnych drogach powołania: do małżeństwa, kapłaństwa i życia zakonnego

– innych religiach

W klasach sakramentalnych katechizmy zawierają tematy bezpośrednio przygotowujące do spowiedzi, I Komunii Świętej oraz bierzmowania w klasie 7 i 8.

PDF – Forma zamówienia katechizmów

PDF – Ulotka o katechizmach

Dział sprzedaży:
Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii,
4910  N. Menard Ave. Chicago, IL 60630
Kontakt: s. Kinga Hoffmann – tel. (773)  481 1831 

E-mail: katechizmypolonijne@gmail.com

  • Spotkanie oplatkowe sióstr - Św. Konstancja, 3 stycznia 2012