Dom Samotnej Matki

Modlitwa

Boże, najlepszy Ojcze, proszę za tych, którym nie dane jest wychowywać się w atmosferze ciepła rodzinnego domu, w pełnej rodzinie, w obecności kochających oczu mamy i taty… Ogarnij swoją łaską i uzdrawiającą miłością tych, którzy są odrzuceni, zdradzeni, zranieni przez najbliższych… Niech Twoja Miłość bedzie dla nichschronieniem i siłą do szukania Prawdy, Dobra i Nadziei…

Jeśli oprócz modlitwy chcesz wesprzeć także materialnie nasze dzieło możesz skontaktować się z siostrami odpowiedzialnymi za dom:
Sr. Marta Cichoń MChR
Sr. Krystiana Pucik

2456 N. Newcastle Ave,
Chicago IL 60707
tel. 773 574 1082