Apostolstwo

Apostolstwo

Posłannictwem Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej jest duchowa troska o wiarę i zbawienie polskich emigrantów oraz praca apostolska wśród nich. Wypełniając tę misję, siostry dzielą życie i koleje losu emigrantów. Założyciel zgromadzenia, Ojciec Ignacy Posadzy, często powtarzał: „Wy jesteście specjalnie dla Polonii. Trzeba ukochać tę Polonię, bo jest tyle potrzeb, tyle nędz”.

Wielkie dzieje pielgrzymstwa narodu polskiego rozpoczynają się utratą niepodległości w XVIII wieku i trwają do dzisiaj. Na wszystkich kontynentach świata można spotkać polskiego uczonego, poetę, żołnierza, robotnika i chłopa. Znane jest powiedzenie: „Człowiek, który opuszcza kraj zmienia nad sobą niebo, ale nie zmienia serca”. Pozostaje w nim zawsze ta sama tęsknota za tym, co drogie i bliskie. W głębi duszy rodzi się nostalgia za krajem lat dziecinnych, niepowtarzalną atmosferą świąt, przyjaciółmi… To wszystko sprawia, że emigrant czuje się samotny i obcy w innym kraju.

Mimo podobieństwa w pracach wykonywanych przez siostry na poszczególnych placówkach, charakter każdej z nich był inny. Zależało to w głównej mierze od Polaków mieszkających na terenie parafii, od tego, kim byli emigranci, kiedy przyjechali do USA i z jakich powodów. Wszystkie te czynniki wpływały na całokształt życia w parafii i wyznaczały charakter podejmowanej przez siostry posługi. Pierwsza grupa misjonarek przyjechała do pracy wśród Polonii amerykańskiej w 1978 roku na zaproszenie prowincjała księży chrystusowców, księdza Władysława Gowina TChr.

W USA i Kanadzie nasza praca wygląda podobnie, jak w polskich parafiach. Swą apostolską posługą obejmujemy dzieci, młodzież, rodziny, osoby chore, samotne i starsze. Pracujemy w kościołach, biurach i szkołach polskich. Uczestniczymy w życiu parafii oraz różnych organizacji polonijnych. W swojej pracy, musimy coraz częściej posługiwać się językiem angielskim, by porozumieć się z tymi, którzy już nie znają języka swoich przodków.

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie Misjonarki Chrystusa Króla podejmują następujące apostolaty:

– katechizacja dzieci i młodzieży
– przygotowanie do Sakramentu Pokuty, I Komunii św. oraz Bierzmowania
– prowadzenie scholi dziecięcych i młodzieżowych
– praca w biurach parafialnych
– troska o zakrystie
– praca organistki
– prowadzenie Programu „Rachel” w języku polskim dla osób które doświadczają syndromu poaborcyjnego
– Fundacja „Totus Tuus”
– prowadzenie Domu Samotnej Matki w Chicago
– praca w Sądzie Archidiecezji Chicago przy prowadzeniu procesów dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa
– prowadzenie 4 Katolickich Polskich Szkół Sobotnich: St. Ferdinand, St. James, St. Blase w Chicago oraz im. Jana Pawła II w Phoenix
– pomoc misjom (wolontariat na Jamajce)
– ewangelizacja poprzez propagowanie czasopisma “Miłujcie się”
– prowadzenie terapii dla uzależnionych
– zaangażowanie w Ruchu „Wiara Swiatło” we wspólnocie ”Jaśmin” w Ośrodku Jezuickim w Chicago
– prowadzenie szkoleń “Virtus – Protecting God’s Children” dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci
– zaangażowanie w program katechetyczny ”Fosterimg Faith”
– zaangażowanie w Program “Emigranci – Emigrantom”
– praca formacyjna i apostolska z dziećmi i młodzieżą – dni skupienia, rekolekcje, grupy formacyjne, wyjazdy wakacyjne
– funkcje DRE – Dyrektora Programu Religijnego – St. Constance, St. Ferdinand, St. Bruno
– duszpasterska troska o emigrantów przebywających w więzieniu Mc Henry County Jail – Pastoral Care Jail Ministry
– redakcja dwujęzycznych katechizmów do szkół polskich w oparciu o program katechetyczny w Archidiecezji Chicago
– troska o starszych, chorych i potrzebujących