Święto Niepodległości w Newark, NJ

Posted on Nov 28, 2017

Święto Niepodległości w Newark, NJ
Święto Odzyskania Niepodległości świętowaliśmy dwa dni. Najpierw w sobotę klasa ósma wraz z wychwawczynią – s. Genowefą przygotowała podniosłą akademię, w której zaakcentowany był udział ochotników ze Stanów Zjednoczonych w Błękitnej Armii. Uczniowie stanęli na wysokości zadania, ich śpiewy i recytacje wywołały łzy w oczach wielu rodziców, a wychowaczyni była niezwykle dumna ze swoich wychowanków.
W niedzielę modliliśmy się za Ojczyznę podczas Mszy św. na której obecny był  konsul generalny z Nowego Jorku Maciej Gołubiewski, Marcin Mazurowski przedstawiciel rządu polskiego przy ONZ, Bogdan Chmielewski Dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Mszę św. celebrował ks. Tomasz Grysa, dyplomata watykański przy ONZ. Obecni też byli weterani i przedstawiciele innych organizacji polonijnych z pocztami sztandarowymi. Ks. proboszcz Andrzej Ostaszewski wygłosił płomienne, patriotyczne kazanie, a po zakończeniu Mszy św. odśpiewaliśmy wszyscy Hymn Polski oraz kilka pieśni patriotycznych pod przewodnictwem sopranistki Zuzanny Duckiej-Lubas.