Dni formacyjne w Chicago

Posted on Feb 8, 2017

Dni formacyjne w Chicago

W dniach od 23 do 26 stycznia 2017 w domu rekolekcyjnym w Justice odbyły się dwie sesje formacyjne dla sióstr misjonarek ze Stanów Zjednoczonych. Duchowym przewodnikiem w tym czasie był ks. Ireneusz Pierzchała z New Jersey. Tematyka dni formacyjnych obejmowała zagadnienia przyjmowania każdego wydarzenia w życiu jako daru na drodze uświęcenia, oczyszczenia poprzez trudności i upokorzenia, oraz przyjmowania prawdy o sobie, odkrywania własnej nędzy i słabości z równoczesnym wołaniem o miłosierdzie jako jedynej drogi postępu i rozwoju duchowego.

Dni formacyjne były wspaniałą okazją do odświeżenia więzów wspólnotowych oraz pogłębienia wiary i relacji z Jezusem.