Spotkanie świąteczne sióstr

Posted on Jan 10, 2017

Spotkanie świąteczne sióstr

W sobotę 7 stycznia 2017 w konwencie sióstr przy Parafii św. Ferdynanda miało miejsce świąteczne, opłatkowe spotkanie misjonarek pracujących w Chicago i okolicach. Spotkanie rozpoczęło się scenką jasełek przygotowaną przez siostry pracujące w przedszkolu w Bloomingdale; później uroczysty obiad oraz wspólne kolędowanie. Spotkanie to było również podsumowaniem i zakończeniem wizytacji kanonicznej Przełożonej Generalnej Matki Ewy Kaczmarek. Z radością i nadzieją, w odnowionych po wizytacji wspólnotach, wchodzimy w nowy rok podejmując nasze codzienne obowiązki.