Posts made in January, 2017

IV Polonijny Orszak Trzech Króli w Chicago

Posted on Jan 10, 2017

IV Polonijny Orszak Trzech Króli w Chicago

W niedzielę 8 stycznia w Chicago odbył się IV Polonijny Orszak Trzech Króli. Chicagowski Orszak już na trwałe wpisał się w panoramę polonijnych wydarzeń. Była to okazja do wspólnego kolędowania, manifestacji wiary, ale też wydarzenie społeczne.  Wierni przeszli w uroczystym orszaku za Trzema Królami, aby odnaleźć Pana Jezusa; przeszli, żeby zaświadczyć, że Boże Narodzenie dokonało się w nas, że Chrystus rzeczywiście się narodził. Z tą radością kolorowy pochód wiernych wyszedł z kościoła św. Ferdynanda na ulicę Belmont, zmierzając w stronę Kościoła św. Władysława, gdzie nastąpił pokłon Trzech...

Read More

Spotkanie świąteczne sióstr

Posted on Jan 10, 2017

Spotkanie świąteczne sióstr

W sobotę 7 stycznia 2017 w konwencie sióstr przy Parafii św. Ferdynanda miało miejsce świąteczne, opłatkowe spotkanie misjonarek pracujących w Chicago i okolicach. Spotkanie rozpoczęło się scenką jasełek przygotowaną przez siostry pracujące w przedszkolu w Bloomingdale; później uroczysty obiad oraz wspólne kolędowanie. Spotkanie to było również podsumowaniem i zakończeniem wizytacji kanonicznej Przełożonej Generalnej Matki Ewy Kaczmarek. Z radością i nadzieją, w odnowionych po wizytacji wspólnotach, wchodzimy w nowy rok podejmując nasze codzienne obowiązki. [Show as...

Read More

Opłatek polonijnych duszpasterzy

Posted on Jan 5, 2017

Opłatek polonijnych duszpasterzy

W czwartek 5 stycznia 2017 w Parafii św. Ferdynanda na tradycyjnym opłatku spotkali się duszpasterze polonijni w Chicago, siostry zakonne Misjonarki Chrystusa Króla oraz księża posługujący Polonii w aglomeracji Chicago. Spotkanie organizował ks. Robert Fedek, koordynator duszpasterstwa polonijnego w archidiecezji chicagowskiej. Opłatek duszpasterzy polonijnych to już wieloletnia tradycja. Spotkania odbywają się rotacyjnie w różnych ośrodkach duszpasterstwa dla Polaków w archidiecezji Chicago. [Show as...

Read More