Posts made in December, 2016

Spotkania świąteczne w parafii św. Jakuba w Chicago

Posted on Dec 17, 2016

Spotkania świąteczne w parafii św. Jakuba w Chicago

Wyprzedzając nieco czas Świąt Bożego Narodzenia, 17 grudnia, na świątecznym spotkaniu zebrali się Nauczyciele z Polskiej Szkoły Św. Jakuba w Chicago. Natomiast 8 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, na spotkaniu opłatkowym zebrała się nasza Parafialna Rodzina Różańcowa.  Oba spotkania były niecodzienną okazją, by przekazać sobie życzenia Bożego błogosławieństwa i pokoju, by wyrazić wzajemną życzliwość i serdeczność, by podziękować za dobro, które ofiarujemy sobie wzajemnie. Podczas obu spotkań nie zabrakło tradycyjnych, polskich kolęd, którymi uczciliśmy Wcielonego Boga. [Show as...

Read More