Rozpoczęcie Roku Szkolnego na Jakubowie

Posted on Sep 13, 2014

Rozpoczęcie Roku Szkolnego na Jakubowie

piątek i sobotę 12-13 WRZEŚNIA 2014 w Polskiej Szkole przy Parafii Św. Jakuba  uroczyście rozpoczął się nowy rok szkolny. Naukę w szkole podstawowej i liceum rozpoczęło ok. 340 dzieci. Na Mszy św. inaugurującej rok szkolny  uczniowie klas 0 oraz klas I mieli poświęcone tornistry. Ks. Proboszcz Andrzej Bartos przywitał wszystkie dzieci i rodziców.