Pielgrzymka na Kanonizację Papieży

Posted on May 11, 2014

Pielgrzymka na Kanonizację Papieży

W dniach od 23 do 30 kwietnia 2014, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla zorganizowały pielgrzymkę do Włoch na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. W wyjeździe uczestniczyła 21 osobowa grupa z Chicago oraz 29 osobowa grupa z New Jersey. Duchowymi opiekunami polonijnej pielgrzymki byli: o. Michal Nowak, Franciszkanin, o. Mariusz Koch, generał Franciszkanów Odnowy, s. Elżbieta Barnowska pracująca w parafii św. Konstancji w Chicago oraz s. Małgorzata Tomalka z parafii św. Kazimierza w Newarku. Oprócz przeżycia Uroczystości kanonizacyjnej obu papieży w Rzymie, program pielgrzymki obejmował również zwiedzanie Padwy, Wenecji, Asyżu, Manopello i Lanciano. We wszystkim tych miejscach, pomimo zmęczenia i trudu pielgrzymowania, uczestnicy tworzyli klimat modlitwy i skupienia, a także entuzjazmu i radości. Dumni i szczęśliwi z nowego Świętego – tak bliskiego naszym polskim sercom, pielgrzymi wrócili do swoich domów.