Jasełka i opłatek w Sterling Hts, USA

Posted on Jan 6, 2014

Jasełka i opłatek w Sterling Hts, USA

Czas Bożego Narodzenia jest szczególną okazją, by we wspólnocie parafialnej składać sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem. 5 stycznia 2014 roku w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Hts odbyło się niezwykłe wydarzenie – Jasełka. Niezwykłe z tego względu, że aktorami nie były tradycyjnie dzieci, ale rodzice dzieci śpiewających w scholce „Jezusowe Perełki”. Postać małego Jezusa  odegrało miesięczne niemowlę. Jezusowe Perełki przemieniły się w aniołki i dzielnie trzymały straż przy żłóbku śpiewając kolędy. Wtórowały im starsze koleżanki ze scholki „Hosanna” tuląc do snu Jezusa swoimi kołysankami. Po opłatku i uroczystym obiedzie rozpoczęło się wspólne kolędowanie pod batutą ks. Proboszcza.