Peregrynacja Figurki Świętej Rodziny w Lombard, IL

Posted on Dec 29, 2013

Peregrynacja Figurki Świętej Rodziny w Lombard, IL

W niedzielę Świętej Rodziny, w kościele Bożego Miłosierdzia w Lombard miała miejsce uroczysta inauguracja Peregrynacji Figurki Świętej Rodziny wśród rodzin dzieci uczęszczających do Katolickiego Przedszkola Dobrego Pasterza. Na mszy św. o godz. 11:00 ks. proboszcz Tadeusz Winnicki poświęcił Nazaretański Domek wraz z figurą św. Rodziny, a ks. Zygmunt Ostrowski wygłosił homilię. W czasie mszy św. małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie, a dzieci wyraziły wdzięczność wobec swoich Rodziców. Ufamy, że wędrująca po naszych domach Święta Rodzina, wzór miłości, wierności i posłuszeństwa wobec Boga, wzmocni nasze rodziny, by były święte i Bogiem silne.