Św. Mikołaj w szkole św. Jakuba

Posted on Dec 8, 2013

Św. Mikołaj w szkole św. Jakuba

W dniach 6 i 7 grudnia odwiedził uczniów naszej szkoły św.Mikołaj. Młodsze dzieci z zerówki zaskoczyły św. Mikołaja prezentem, jakim  był  wykonany przez uczniów szalik. Sw. Mikołaj otrzymał też inne drobne prezenty od uczniów oraz  listy z prośbami o niespodzianki w wieczór wigilijny . W te dni każdy został obdarowany, zarówno uczniowie jak i święty Mikołaj! I jak tu nie cieszyć się dniem imienin świętego Mikołaja?!