Poświęcenie Katolickiego Przedszkola Dobrego Pasterza, Lombard, USA

Posted on Nov 10, 2013

Poświęcenie Katolickiego Przedszkola Dobrego Pasterza, Lombard, USA

13 listopada 2013 o godz. 12.15 Ks. Prowincjał Paweł Bandurski SChr w obecności Przełożonej Generalnej naszego Zgromadzenia M. Edyty Rychel, Sióstr Misjonarek oraz zaproszonych gości, dokonał poświęcenia naszego nowego przedszkola. O godz. 1:00 p.m. w Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego, odbyła się Msza Św., której przewodniczył Ks. Tadeusz Winnicki SChr, natomiast homilię wygłosił Ks. Adnrzej Maślejak SChr. Na uroczystość licznie przybyli rodzice z dziećmi, które uczęszczają do naszego nowego przedszkola, a także ich bliscy. Po Mszy Św. zebrani goście spotkali się na wspólnym obiedzie w King’s Hall Banquet, gdzie dzieci zaprezentowały przygotowany program artystyczny. Dziękujemy Bogu za to piękne dzieło wychowawcze, które pozwolił nam podjąć, dla dobra Polonii i na Jego większą Chwałę.