Jubileusz 25 lecia życia zakonnego Sr. Wiesławy Jamrozik, Lombard – USA

Posted on Oct 22, 2013

Jubileusz 25 lecia życia zakonnego Sr. Wiesławy Jamrozik, Lombard – USA

20 października 2013, w XIX niedzielę zwykłą, w Polskiej Misji p.w. Miłosierdzia Bożego w Lombard, sr. Wiesława Jamrozik przeżywała srebrny jubileusz życia zakonnego. Na Mszy Świętej o godz. 1 p.m. zebrała się cała nasza misjonarska wspólnota z Lombard, siostry z Chicago, księża oraz parafianie. Celebracji w intencji Jubilatki przewodniczył Proboszcz Misji, Ks. Tadeusz Winnicki SChr, natomiast homilię wygłosił Ekonom Prowincjalny, Ks. Zygmunt Ostrowski SChr. Na zakończenie Mszy Św. bardzo miłą niespodzianką, były życzenia składane Jubilatce przez dzieci z Katolickiego Przedszkola Dobrego Pasterza, w którym s. Wiesława pracuje. Po Mszy Św. siostry, księża i najbliżsi przyjaciele Jubilatki, radość świętowania przedłużyli przy wspólnym obiedzie.