Otwarcie nowego przedszkola sióstr w Bloomingdale, IL

Posted on Sep 20, 2013

Otwarcie nowego przedszkola sióstr w Bloomingdale, IL

W dniu 3 września br. nasze nowe przedszkole wypełniło się gwarem dzieci. Okolo 50 maluchów  w wieku od 2 do 5 lat rozpoczęło swoje zajęcia. Ks. Prowincjał Paweł Bandurski poświęcił nowe przedszkole, pobłogosławił dzieci i cały personel. W przedszkolu pracuje pięć Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla i trzy panie świeckie. Na otwarciu nowego przedszkola obecni byli także Ksieża Chrystusowcy: Ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Ks. Michal Skiba oraz ks. Tomasz Dzida a także Siostry Misjonarki Sr. Kamila Wojdyła, Sr. Renata Bochenek, Sr. Wiesława Jamrozik, Sr. Beata Sawicka, Sr. Stefania Gałka, Sr. Jadwiga Kokolus i  Sr. Danuta Niklińska.