Piesza Pielgrzymka z Toronto do Midland – sierpień 2013

Posted on Aug 12, 2013

Piesza Pielgrzymka z Toronto do Midland – sierpień 2013

W dniach od 5 do 11 sierpnia s. Ewa Biniek, s. Ewa Szpargała i s. Małgorzata Tomalka wzięły udział w 31 Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium Kandyjskich Męczenników w Midland.  Trasę ponad 150 km w 6 dni pokonało ponad 800 pątników w tym duża liczba ludzi młodych. Hasłem tegorocznej pielgrzymki był temat Światowych Dni Młodzieży w Rio De Janerio „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.  W niedzielę pielgrzymi połączyli się  z Polonią, która zgromadziła się na doroczny odpust Wniebowzięcia Matki Bożej – łącznie  ponad 12 tysięcy.  Gościem uroczystości był Arcybiskup Tadeusz Kondusiewicz z Mińska, który we wzruszającej homilii wzywał, aby Polonia wiernie kroczyła śladami swoich przodków zgodnie z hasłem “Polonia semper fidelis”, tak Bogu, jak i polskiej tożsamości, aby nie uległa współczesnemu relatywizmowi i braku wiary.