Piesza Pielgrzymka Polonijna z Chicago do Merrillville

Posted on Aug 12, 2013

Piesza Pielgrzymka Polonijna z Chicago do Merrillville

Polacy pielgrzymują nie tylko w Ojczyźnie. Do sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Merrillville w USA dotarła piesza pielgrzymka Polonii amerykańskiej. 10 sierpnia 2013 pątnicy wyruszyli na szlak z Chicago po raz 26. W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział ponad 6 tysięcy pątników, dzieci, młodzieży i starszych, z kilku stanów USA. Towarzyszyli im polscy kapłani zakonni i diecezjalni, bracia i siostry zakonne. W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyły również nasze siostry: s. Marta Cichoń, s. Franciszka Keler, s. Magda Polak, s. Aleksandra Antonik, s. Beata i Wioletta Kołtun, s. Weronika Ilnicka, s. Wiesława Jamrozik oraz s. Anna Strycharz. Od wielu lat przewodnikami pielgrzymki są księża salwatorianie.

Pierwszego dnia pielgrzymi dotarli do Munster, gdzie znajduje się polski klasztor karmelitów bosych i sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej Gaździny Podhala. Zmęczenie nie zabrało entuzjazmu pielgrzymom, którzy o godz. 21:00 stanęli na Eucharystii połączonej z czuwaniem modlitewnym. W niedzielne południe pielgrzymi dotarli do Merrillville, gdzie miała miejsce uroczysta Eucharystiia na zakończenie pielgrzymowania.

Pielgrzymka piesza z Chicago do Merrillville jest swoistym fenomenem w Stanach Zjednoczonych. Choć jej trasa wynosi tylko 32 mile, czyli ok. 54 km, stanowi wielką manifestację wiary Polaków żyjących od lat na emigracji. Z roku na rok liczba pielgrzymów wzrasta. Tym polonijnym „rekolekcjom w drodze” w poczuciu jedności z pielgrzymami idącymi w tych dniach na Jasna Górę i do innych polskich sanktuariów, towarzyszy klimat wielkiego rozmodlenia, uwielbienia Boga oraz zasłuchania w Jego słowo głoszone w czasie homilii oraz w konferencjach głoszonych na trasie. Pielgrzymi bardzo licznie przystępują do sakramentów świętych.