Niedziela Palmowa i kawiarenka Sióstr Misjonarek w Sterling Heights

Posted on Mar 25, 2013

Niedziela Palmowa i kawiarenka Sióstr Misjonarek w Sterling Heights

Przygotowania do Niedzieli Palmowej dla Sióstr Misjonarek w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Hts rozpoczęły się prawie 2 tygodnie wcześniej, bo właśnie wtedy rozpoczęłyśmy pieczenie baranówdo kawiarenki, którą tradycyjnie przygotowują Siostry w Niedzielę Palmową. W przygotowanie włączyło się bardzo wiele ludzi od najstarszych, którzy własnoręcznie robili i sprzedawali palmy, poprzez panie w kuchni i przy cieście, a także przy  wyprzedaży. W tym dniu mieliśmy jeszcze jedną atrakcję więcej, bo w naszej parafii był żywy osioł, a nawet dwa, bo jeden nie chciał słuchać, gdyż był uparty i nie pozwolił księdzu usiąść na sobie. Barwny korowód dzieci, młodzieży i starszych ubrany w stroje ludowe i niosący palmy dodawał jeszcze większego uroku. Podczas słuchania Męki Pańskiej wszyscy zebrani w Kościele włączyli się  czytając słowa jako „tłum”. Dochód z kawiarenki zostanie przekazany na nowe przedszkole „Dobrego Pasterza” w Lombard.