Przedstawienie teatralne „Skarb Róży”

Posted on Mar 17, 2013

Przedstawienie teatralne „Skarb Róży”

17 marca 2013 w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Hts dziewczęta ze wspólnoty „Challenge” wraz z s. Wiolettą i s. Beatą przedstawiły sztukę „Skarb Róży”. Przedstawienie było  zachętą do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  W wielu słuchaczach pojawiły się łzy wzruszenia i dziękczynienie Bogu za dar życia, a także pragnienie, aby każde poczęte dziecko mogło ujrzeć świat i swoich rodziców i było przyjęte z miłością.