Sesje formacyjne dla sióstr w Munster, Indiana

Posted on Mar 15, 2013

Sesje formacyjne dla sióstr w Munster, Indiana

W miesiący marcu w domu rekolekcyjnym Ojców Karmelitów w Munster, Indiana odbyły się dwie sesje formacyjne dla sióstr misjonarek pracujących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Program sesji obejmował: wykłady, konferencje, wspólną modlitwę brewiarzową, adoracje i Eucharystie, a także spotkania dzielenia i dyskusji. Tematy spotkań były wpisane w przeżywanie Roku Wiary. W naszych rozważaniach przewodniczył nam ks. Ryszard Groń oraz Przełożona Generalna – Matka Edyta Rychel MChR. Czas sesji był również okazją do omówienia bieżących spraw związanych z naszą misją oraz charyzmatem zgromadzenia pełnionym na różnych odcinkach pracy apostolskiej wśród Polonii Amerykańskiej. Druga sesja formacyjna, która miała miejsce w dniach 13-14 marca była naznaczona bardzo szczególnym i niezapomnianym akcentem łączności ze Stolicą Apostolską w związku z trwającym konklawe. Przeżywając dzien skupienia z radością łączyłysmy się z całym Kościołem śledząc historyczny moment wyboru nowego Ojca Świętego. Wspólnie z goszczącymi nas Ojcami Karmelitami poprzez telewizję łączyłyśmy się z wszystkimi oczekującymi na pojawienie się nowego papieża w oknie watykańskim na Placu Świętego Piotra po symbolicznym ukazaniu się “białego dymu”. Po emocjach związanych z oczekiwaniem uwialbiałysmy Boga za nowowybranego Papieża Franciszka odśpiewując hymn “Ciebie Boga wysławiamy”.